BAE Systems Hägglunds AB erbjuder Examensarbete 2018-2019

För dig som student är exjobbet en försmak på hur det är att jobba hos oss och en möjlighet att använda och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. För oss som företag innebär det att vi får chansen att knyta kontakt med en engagerad och möjlig framtida medarbetare som hjälper oss med kreativ problemlösning. Vår verksamhet utvecklas med hjälp av de exjobb som utförs och ofta leder exjobbet till en lösning som blir till verklighet i något av våra komplexa kundprojekt.

Kvalifikationer

Du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan. I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV/Meritförteckning och Personligt brev där du beskriver din bakgrund och dina erfarenheter, samt beskriver inom vilket ämnesområde du vill göra ditt exjobb. Vi ser gärna att du även bifogar betygsutdrag.

Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner. Placeringsort är Örnsköldsvik.

Exempel på examensarbeten vi erbjuder:

– Framtidens kraftdistr.system i fordon

Uppdraget består av att designa ett block- o kretsschema inkl. nätverkstopologi samt användargränssnitt innehållande GUI/MMI förslag och beskriva det i en examensrapport för framtidens intelligenta kraftdistr.system för fordon.

I arbetet ingår utvärdering, kravanalys och följa befintliga design guidelines. Systemet ska innehålla bla. integration av nya typer av batterier/supercap med inbyggd intelligens för övervakning och kontroll.

Ett antal standarder kommer att ingå som en kravbild, som ska analyseras.

Systemet ska bestå av halvledarteknik för kraftdistr., som integreras med generator och batterier/supercap.

Olika kraftdistr.moder och spänningsnivåer ska analyseras bl.a. normal, parallell, nöd, nödstart.

Kraftbudgetanalys ska utföras samt simuleras utifrån fordonets bestämda driftsprofil.

– Artificiell Intelligens i fordon

Förväntningarna på hur Artificiell Intelligens skall transformera samhället är höga. Artificiell intelligens baserad på “big data” för att identifiera trenden och målgrupper används redan i stor skala för kommersiella ändamål. Det finns en tydlig trend av ökad tillämpning av Artificiell intelligens i Människo dator interaktion -konsument produkter, samt för automatisering av administrativa tjänster.

AI i fordon förväntas dels användas inom automation och dels som gränsyta mot operatören.

Uppdraget består av att…

I arbetet ingår

  Utvärdering av aktuellt tillgänglig teknologi, vilka tillämpningar kan utvecklas med “off the shelf” hårdvara som Jetson TX. Vilka mjukvaruramverk finns att bygga applikationer från samt vilken grunddata krävs för att implementera en tillämpning.
  Presentation av möjliga tillämpningar och val av en tillämpning för implementation.
  Implementation och utvärdering.

– Realtids bildbehandling i fordon

Moderna stridsfordon är idag utrustade med digitala ethernetbaserade videosystem för situational awareness, digital video används även i sikten till vapensystem. Den mentala belastningen på operatörerna i ett modernt stridsfordon är hög. Video som gränsyta till operatörerna har stor betydelse för hur effektivt fordonen kan användas. Det finns ett och behov av ökad tillämpning av bildbehandling i realtid för att minska den mentala belastningen på operatörerna. Det finns även en förväntan att teknologin skall effektivisera användandet av fordonen.

Uppdraget består av att…

I arbetet ingår

  Utvärdering av aktuellt tillgänglig teknologi, vilka tillämpningar kan utvecklas med “off the shelf” hårdvara som Jetson TX. Vilka mjukvaruramverk finns att bygga applikationer från samt vilken grunddata krävs för att implementera en tillämpning.
  Presentation av möjliga tillämpningar och val av en tillämpning för implementation.
  Implementation och utvärdering.

– Planering på enheten Prototyp & Skrov

Uppdraget går ut på att analysera planering, kapaciteter, beläggningar och prioritering i verksamheten. Syftet är att hitta förbättringsområden och arbetsmetodik för bättre och effektivare planering. Målsättningen är att hitta en metodik för att kunna få ett bättre flöde och lättare och snabbare kunna förutse störningar. Förbättringarna ska kunna implementeras utan investeringskostnader.

– Bärhjul och spännhjul av komposit för BVS 10

Detta arbete är en kombinerad konstruktions- och beräkningsuppgift där vi vill titta på en förstärkt version av bärhjulen till vår bandvagn. Beroende på uppdragets längd kan jobbet innehålla fler eller färre delar i bandsystemet. Mekanisk konstruktion, beräkning, kompositmaterial. Grundläggande mekaniska analyser av olika tänkbara material. Fiberförstärkta termoplaster kan vara möjliga alternativ.

– Nytt drivlinepaket för BV206

Cummins har en sk. Crate engine 2,8 l 120 kW diesel som lämpar sig för ombyggnad av fordon som har behov av en robust motor i klassen 100-120 kW

Crate Engine betyder att den levereras i låda med alla erforderliga delsystem: styrenhet, gaspedal, kabelhärva mm.

Examensarbetet skall utreda hur en installation av en sådan kommersiellt tillgänglig 4-cylindrig dieselmotor i kombination med kommersiellt tillgänglig automatisk växellåda kan integreras i det befintliga fordonet Bandvagn 206. Målet med installationen är en kostnadseffektiv lösning för civila kunder. Ett enkelt förslag på installation av baskomponenter har genomförts, all övrig installation återstår som kylsystem, motorfästen, elektrisk installation, PTO för kylfläkt mm.

– Ny navreduktion i slutväxel för CV90

Kugg och lagerdimensionering, hållfasthetsberäkning och CAD-beräkningar och simuleringar av växelsteg, planetväxel och lagringar.

Dagens växel består av en rak växel med nedväxling i två steg och en planet med 4 planethjul.

– Dieselmotorstyrning i hybrida drivsystem med eller utan energilager

Uppgiften är att ta fram en reglerstrategi som medger utnyttjande av 100% motoreffekt, där resterande systemet reglerar för att hantera transientlaster istället för att vi lämnar marginal vid energikällan. Spetslaster kan hanteras av ackumulatorer och batterier. Under 2017-2018 har ett nytt koncept utarbetats som kan vidareutvecklas ytterligare.

– Förarplats för nytt stridsfordon

Utvärdera standard, gör designstudier, föreslå HFI för användande i militär miljö och ta fram en digital mock-up. Utblickar kan vara en kombination av optiska periskop och kameralösningar. Förarplatsen skall medge körning både med direktseende och med optiska hjälpmedel som periskop och kamera.

– Adaptiv farthållare (avståndsradar) för stridsfordon

Analysera lämplig arkitektur för att implementera adaptiv farthållare på ett militärt fordon. Elektronik, mekatronik, SW.

– Aktiv bandspänning

Drivbandet på ett stridsfordon behöver korrekt spänning för att fungera bra med bra anliggning mot driv och spännhjul. Idag sker spänningen i två olika nivåer, normal och hög. I vissa kör situationer bör bandets spänning öka, i andra situationer där föremål kommer in i systemet får inte bandkrafterna överskrida en viss nivå. Examensarbetet innebär analys i befintlig modell ADAMS modell kombinerat med konstruktionsarbete mekanik och hydraulik.

– Konstruktion av pendelarmslagring med integrerade cylindrar för gasfjäder avsett för integration på ett bandgående stridsfordon

Dagens konstruktion består av ett centrumgjutgods med bultade cylinderdelar för att förenkla produktion och spara vikt bör ett integrerat gjutgods studeras. Konstruktion, beräkning, materialval, produktionsanalys.

– EMC avskärmat motorrum

I detta arbete skall en ”Faradays bur” konstrueras kring motorrummet i en BVS10. Buren skall kunna öppnas för att tillåta inspektion och reparation av motor och transmission men dämpa störfrekvenser inom framförallt området 15-60 Mhz. Mekanisk och elektrisk konstruktion, beräkning, provning.

– Nivåreglering av fjädring för BVS 10

Bandvagnen BVS10 finns i många olika varianter och hos många olika kunder. Vissa kunder använder vagnarna för att schakta vägar i snöfylld terräng. Vid körning med snöschaktblad behöver bandvagnens nivå justeras så att man kan genomför en kontrollerad snöschaktning. Idag så belastas främre delen av fjädringssystems mera så att vagnens attityd ändras vilket medför svårigheter att använda bladet på avsett sätt.

Ett sätt kan vara att utrusta de främre hjulstationerna med hjälpcylindrar som aktiveras när behovet finns, en uppgift blir också att konstruera ett hydraulsystem som ger lämpligt tryck motsvarande den yttre belastning som finns.

Ansökningstid

Vi tar endast emot intresseanmälningar via denna länk, ej via mejl. Sista ansökningsdag är 30 november.

Anställningsform Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/81
Kontakt
  Evelina Latvala, 0660-80576
Publicerat 2018-10-05
Sista ansökningsdag 2018-11-30