Syntell söker en Driftsäkerhets- och Underhållsanalytiker

Då vi kontinuerligt expanderar vår verksamhet söker vi nu erfarna konsulter för att stärka vårt team inom Logistic Support Analysis (LSA) och Reliability Engineering (RE).

Beskrivning av jobbet:

Att utveckla system med fokus på underhållsanalys, driftsäkerhet och tillgänglighet kräver en helhetssyn med avseende på driftsäkerhet, tillgänglighet, underhåll och förnödenhetsförsörjning. Den person vi söker skall kunna utveckla, integrera och implementera metoder inom driftsäkerhetsdomänen i systemets alla livscykelfaser, särskilt under studie/koncept- och utvecklingsfasen. Viktiga arbetsområden innefattar att definiera, specificera, bryta ned och allokera krav avseende driftsäkerhet samt budgetera för dessa krav. Att mäta och följa upp mognaden av driftsäkerhetsarbetet i verksamheten är ytterligare ett fokusområde. Vi söker dig som kan skapa och leda ett driftsäkerhetsprogram för att möjliggöra utvecklandet av kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga militära fordonssystem.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter:

Ansvara för Underhållsberedning, driftsäkerhetsarbetet, strategi, analyser, test och uppföljningar i utvecklingsfasen. Påverka design/konstruktion från främst funktionssäkerhets- och underhållsmässighetssynpunkt genom driftsäkerhetsmodellering, prediktering och analys. Upprätta budget och kostnadsmodeller inom driftsäkerhet för övergripande system som delsystem och komponentnivå. Genomföra reservmaterieloptimering med stöd av verktyg.

Kvalifikationer:

Som person tror vi att du är analytisk, metodisk/strukturerad, kundfokuserad med hög leveranskapacitet i komplexa och krävande miljöer. Du är en självständig och relationsbyggande person med goda lagspelaregenskaper. Du har ett genuint intresse för teknik med ett holistiskt synsätt.

  • Minst 5 års erfarenhet av utvecklings- eller driftsäkerhetsrelaterat arbete inom försvarsdomänen
  • Resultatinriktad och organiserad
  • Minst B.Sc. eller M.Sc. inom maskinteknik, industriell ekonomi, teknisk fysik, eller motsvarande relevant akademisk bakgrund
  • Förtrogen med Logistic Support Analysis (LSA) och driftsäkerhetsanalyser som RBD, FMECA, MTA, FTA, RCM, statistisk analys av driftsäkerhetsdata (t.ex. Weibullanalys) samt simuleringsmodeller
  • God kännedom om modeller för optimering, program för funktionssäkerhetstillväxt och statistik analys av experimentella försök
  • Förtrogen med standarder inom driftsäkerhet som t.ex. ASD S3000L, DEF-STD-0040 & 0060, MIL-STD-1388-2B, MIL-STD-1629A, MIL-STD-217F, IEC-60300, IEC-60605, MIL-HDBK-189A.
  • Förtrogen med Life Cycle Cost-modeller (LCC)
  • Utpräglad förmåga att kommunicera lösningar och samarbeta i integrerade projektteam
  • Stark förmåga att samarbeta i cross-funktionella miljöer på alla nivåer i organisationer

Om Syntell

Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner. Vi är privatägt, oberoende och omsätter ca 120 MSEK per år. Vi är verksamma framför allt i Sverige, Norge och Finland, men har även samarbete i ytterligare en handfull länder. Vårt mål är att öka våra kunders konkurrenskraft och interna effektivitet. Detta gör vi genom att förbättra våra kunders förmåga att hantera system i komplexa miljöer över systemens hela livstid. www.syntell.se