Syntell söker Kravingenjörer

Som svar på en ökad efterfrågan efter våra konsulter rekryterar vi nu erfarna konsulter för att stärka vårt team inom kravhantering, kravutveckling, kravkvalitet och kravledning.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Bistå med operativt stöd till kundprojekt i roller som kravingenjör/kravansvarig
 • Utveckla kundens förmåga att utveckla och/eller upphandla komplexa produkter/system
 • Stödja kunders kompetensutveckling inom områdena kravutveckling och kravledning
 • Genomföra planeringsaktiviteter, djupstudier och workshops som resulterar i exempelvis:
 • Kravhanteringsprocesser och kravhanteringsplaner
 • Kravledning och verktygsstöd
 • System- och subsystemspecifikationer
 • Granskningstidpunkter, milstolpar/kontrollaktiviteter (t.ex. SRR, PDR, CDR etc.)
 • Konfigurationsledning av kravdata

Vi letar efter personer med följande bakgrund:

 • Erfarenhet av att ha jobbat inom teknisk utveckling och/eller i en upphandlingsorganisation (minimum 5 år)
 • God förståelse utifrån ett kravutvecklings- och kravledningsperspektiv
  (kravinput/-output, övergripande krav- samt datastruktur, relationer och attribut)
 • Civilingenjör inom integrerad produktutveckling, maskinteknik, datateknik, teknisk fysik eller relaterat/motsvarande
 • Erfarenhet av att ha jobbat med kravhanteringsverktyg (helst IBM Rational DOORS)
 • Stor erfarenhet av MS Excel
 • Certifiering inom Requirements Engineering eller Systems Engineering (meriterande)
 • Multidisciplinär bakgrund (meriterande)

Som person tror vi att du är analytisk, metodisk/strukturerad, kundfokuserad med hög leveranskapacitet i komplexa och krävande miljöer. Du är en självständig och relationsbyggande person med goda lagspelaregenskaper. Du har ett genuint intresse för teknik med ett holistiskt synsätt.

Syntell tillsammans med vårt partnernätverk hjälper både kommersiella aktörer och offentlig förvaltning inom upphandling och utveckling av komplexa tekniska system. Genom att applicera vår syn på system och systemlivscykler stödjer vi i alla faser av en produkt eller systems livscykel från koncept till avveckling, inklusive kravfångst, kravutveckling- och kravledning, offertframtagning/anbudsstöd, design och utveckling, idrifttagande och livscykelsupport. Syntell är aktiva inom industriella områden såsom försvar, fordon, infrastruktur med både industriella och publika kunder.

Våra huvudtjänster är verksamhets- och systemmodellering, kravhantering, konfigurationsledning och supportlösningar/ILS. Vi bemannar projekt med våra expertkonsulter och utvecklar organisationer genom utbildning och verksamhetsutvecklingsuppdrag.